• U bevindt zich hier:  
  • Start
  • Nieuws
  • Bekijk de opname van de Politieke Avond van de gemeente Duiven van 8 september 2020
Bekijk de opname van de Politieke Avond van de gemeente Duiven van 8 september 2020

Afgelopen dinsdag, 8 september 2020, werd de eerste Politieke Avond na het zomerreces gehouden. Een inwoner wilde met de gemeenteraad over laadpalen in de gemeente praten in de Speakerscorner en de Politieke Avond was gevuld met vier onderwerpen. De onderwerpen Aandachtspunten Sociaal Domein, Rivierklimaatpark, Evenementenvisie en Bestuurlijke lus bestemmingsplan Supermarkten Centrum Duiven werden deze avond behandeld.

Speakerscorner

De gemeenteraad wil graag horen wat er leeft onder de inwoners van de gemeente Duiven. Wat houdt u bezig in uw leefomgeving? Wilt u dat onder de aandacht brengen van de gemeenteraad en staat het niet op de agenda van de Politieke Avond of de Raadsavond, dan kunt u gebruik maken van de Speakers’ corner.
Deze keer ging de Speakerscorner over: Elektrisch rijden vs openbare laadpalen

 

Politieke Avond dinsdag 8 september 2020

LET OP: De tijden zijn richttijden: als een onderwerp eerder afgerond is dan vermeld, wordt aansluitend gestart met het volgende onderwerp.

De bijbehorende stukken zijn te lezen via: Stukken Politieke Avond 8 september 2020

Agendapunten

A.1 19:30 - 20:25 / Aandachtspunten Sociaal Domein / ronde tafel
De verantwoordelijkheid voor veel zorgtaken is verschoven van de landelijke overheid naar de lokale gemeenten. Hiermee verandert (transformeert) de zorg ook want de zorg komt dichterbij de inwoners te staan. Voor deze transformatie wordt een agenda gemaakt wanneer welke veranderingen plaats gaan vinden. Tijdens deze politieke bespreking wordt besproken welke aandachtspunten er moeten zijn voor die uitvoeringsagenda.


A.2 20:30 - 21:00 / Rivierklimaatpark / ronde en debattafel

Er is een plan gemaakt voor het rivierengebied tussen Arnhem en Giesbeek met als doel om een klimaat-robuust riviersysteem te maken met o.a. ruimte voor recreatie, duurzame landbouw en de instandhouding van aanwezige cultuurhistorie. Dit plan ligt nu voor bij de gemeenteraden van alle betrokken gemeenten waarbij kan worden opgemerkt dat Duiven slechts een klein stuk grond heeft in dit totale plangebied.


A.3 21:05- 21:35 / Evenementenvisie / ronde tafel

Er is een update nodig van het nieuwe evenementenbeleid. Doelstelling bij dit nieuwe beleid is dat het op een meer praktische en integrale manier wordt ingestoken. Ook wil de gemeente met inwoners, verenigingen en ondernemers nieuwe mogelijkheden onderzoeken. Voordat het beleid wordt gemaakt ligt nu eerst een visie voor die richting moet geven aan het nieuwe beleid en een procesvoorstel over hoe inwoners te betrekken bij het nieuwe evenementenbeleid.


A.4 21:40 - 22:40 / Bestuurlijke lus bestemmingsplan Supermarkten Centrum Duiven / ronde en debattafel

De gemeenteraad heeft in 2018 een bestemmingsplan vastgesteld waarin de uitbreidings- en vestigingslocaties van supermarkten in het centrum zijn vastgelegd. Omdat hier beroep tegen is aangetekend, is het besluit bekeken door de rechter (Raad van State). Deze heeft in een tussenuitspraak aangegeven dat het besluit aangevuld moet worden met (betere) argumenten en aanvullend onderzoek. Deze aanvullende onderbouwingen liggen nu voor besluitvorming voor bij de raad.

 

 

Wilt u meedoen bij een Politieke Avond, lees dan via www.duiven.nl/meedoen hoe dat kan.

 

Goed om te weten:
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:

  • Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. 
  • Voor telefonie en sociale media is het gemeentehuis van maandag tot en met donderdag geopend van 08.00 – 16.00 uur en vrijdag van 08.00 – 12.30 uur.

Visserlaan 9
6921 WZ Duiven


mail@duivenonline.nl

DuivenOnline is een platform om mensen met elkaar in contact te brengen. Het is ontwikkeld door Happy Hippo Websites (onderdeel van Walraven WebWerk).

Deze website is nog in ontwikkeling. Gaat er iets niet goed of ziet u wat raars meld het ons, dan kunnen we er naar kijken.

Gebruikersmenu

Top