• U bevindt zich hier:  
  • Start
  • Nieuws
  • Bekijk de opname van de online raadsvergadering van de gemeente Duiven van 8 december 2020
Bekijk de opname van de online raadsvergadering van de gemeente Duiven van 8 december 2020

Bekijk de opname van de online raadsvergadering van de gemeente Duiven van 8 december 2020.

Raadsavond Dinsdag 8 december 2020 om 19.30 uur Digitaal

De bijbehorende stukken zijn te lezen via: Stukken Raadsavond 8 december 2020

Agenda OVER EN WEER – voorzitter dhr. Marco Holtus

a. Mededelingen.
b. Bespreking toezeggingen.
c. Bespreking Lijst ingekomen stukken.
d. Vragen raadsleden en fractieassistenten.

RAADSVERGADERING (Technisch blok) - voorzitter burgemeester Huub Hieltjes 

Voortzetting van de Raadsvergadering na een schorsing

Voortzetting van de Raadsvergadering na een schorsing

Voortzetting van de Raadsvergadering na een schorsing

Voortzetting van de Raadsvergadering na een schorsing

1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda
3. Installatie Kinderburgemeester
4. Vaststelling lijst ingekomen stukken.

Hamerstukken
5. Correctie verantwoording fractiebudgetten 2019

Elk jaar leggen fracties verantwoording af aan de Controlecommissie over de besteding van de door hun verkregen budgetten. Dit jaar was er een foutje geslopen in de tabel.
6. Vaststellen belastingverordeningen
De tarieven voor de belastingen, heffingen, rechten en leges voor belastingjaar 2021, zoals vastgesteld bij de begroting voor 2021, zijn opgenomen in de belastingverordeningen voor het jaar 2021.
7. Begrotingswijziging VGGM
De VGGM is de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden. Door de corona-pandemie hebben zij veel geld uit moeten geven voor het uitvoeren van testen en bron- en contactonderzoek. Als gevolg hiervan wordt de begroting bijgesteld.
8. Najaarsnota 2020 Duiven
In de najaarsnota wordt de laatste financiële tussenstand gegeven richting het einde van het boekjaar.

Bespreekstukken
9. Versterking Regio Arnhem-Nijmegen

Het college stelt de gemeenteraad voor om een nieuwe gemeenschappelijke regeling te starten om de samenwerking in de regio Arnhem-Nijmegen te verstevigen. Hierdoor moet er meer slagkracht komen in de regio voor de grote opgaven die op de regio afkomen.
    Voorgenomen motie - D66-GroenLinks - Motie GR Arnhem-Nijmegen
    Voorgenomen motie - D66-GroenLinks - Motie Monitor Brede Welvaart
    Voorgenomen motie - GroenLinks - Motie Groene Metropoolregio
    Voorgenomen motie - D66-GroenLinks - Motie Regionale agenda en klimaatdoelen
10. Ingediende moties over niet-geagendeerde onderwerpen.
    Voorgenomen motie - D66-Zetel Nooijen - Motie jongeren en stage
    Voorgenomen motie - PvdA-D66-Zetel Nooijen - Motie Onderzoek ondersteuning van menstruatie armoede
    Voorgenomen motie - CDA-VVD-D66-SP - Motie Uitbreidingslocaties
    Voorgenomen motie - PvdA-DOED-Zetel Nooijen-LA - Motie Woningbouw
    Voorgenomen motie - PvdA-D66 - Motie Afwegingsnotitie 1Stroom
    Voorgenomen motie - PvdA-D66-DOED-Zetel Nooijen - Motie Vertrouwelijkheid Vitaal Centrum Duiven

11. Sluiting

Geen reacties voor “Bekijk de opname van de online raadsvergadering van de gemeente Duiven van 8 december 2020”

Visserlaan 9
6921 WZ Duiven


mail@duivenonline.nl

DuivenOnline is een platform om mensen met elkaar in contact te brengen. Het is ontwikkeld door Happy Hippo Websites (onderdeel van Walraven WebWerk).

Deze website is nog in ontwikkeling. Gaat er iets niet goed of ziet u wat raars meld het ons, dan kunnen we er naar kijken.

Gebruikersmenu

Top