• U bevindt zich hier:  
  • Start
  • Nieuws
  • Bekijk de opname van de online raadsvergadering van de gemeente Duiven van 23 september 2020
Bekijk de opname van de online raadsvergadering van de gemeente Duiven van 23 september 2020

Bekijk de opname van de online raadsvergadering van de gemeente Duiven van 23 september 2020.

Raadsavond Woensdag 23 september 2020 om 19.30 uur Digitaal

De bijbehorende stukken zijn te lezen via: Stukken Raadsvond 23 september 2020

Agenda OVER EN WEER – voorzitter dhr. Marco Holtus

De Agenda van het Over en Weer

a. Mededelingen.
b. Bespreking toezeggingen.
c. Bespreking Lijst ingekomen stukken.
d. Vragen raadsleden en fractieassistenten.

 

RAADSVERGADERING (Technisch blok) - voorzitter burgemeester Hieltjes 

 

Voortzetting van de Raadsvergadering naar aanleiding van een technisch probleem.

 

Voortzetting van de Raadsvergadering naar aanleiding van een schorsing van GroenLinks.

 

Voortzetting van de Raadsvergadering naar aanleiding van een schorsing van de Partij van de Arbeid.

 

De agenda van de Raadsvergadering

1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Vaststelling lijst ingekomen stukken.

Hamerstukken
4. Verantwoording fractiebudgetten 2019
5. Vaststelling Intergemeentelijke structuurvisie Rivierklimaatpark
6. Opheffen benoeming fractieassistent
7. Benoeming fractieassistent

Bespreekstukken
8. Bestuurlijke lus bestemmingsplan Supermarkten Centrum Duiven
    Amendement D66 - Amendement Paraplubestemmingsplan Vitaal Centrum Duiven

9. Ingediende moties vreemd.
    Voorgenomen motie PvdA-D66-DOED - Motie Reclamebelasting
    Voorgenomen motie D66 - Motie mindere OZB verhoging door stijging waarde onroerend goed
    Voorgenomen motie PvdA - Motie Onderzoek kwijtschelding uitgestelde huur gemeentelijke gebouwen en voorzieningen
    Voorgenomen motie D66-GroenLInks-DOED-SP - Motie Elektrische laadpalen
    Voorgenomen motie D66 - Motie De raad aan zet Voorgenomen motie GroenLinks-SP-D66 - Motie Coalition of the Willing

10. Sluiting

Geen reacties voor “Bekijk de opname van de online raadsvergadering van de gemeente Duiven van 23 september 2020”

Visserlaan 9
6921 WZ Duiven


mail@duivenonline.nl

DuivenOnline is een platform om mensen met elkaar in contact te brengen. Het is ontwikkeld door Happy Hippo Websites (onderdeel van Walraven WebWerk).

Deze website is nog in ontwikkeling. Gaat er iets niet goed of ziet u wat raars meld het ons, dan kunnen we er naar kijken.

Top